CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Khi mua hàng tại website tickandpick.vn, Tick&Pick sẽ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng nhằm mục đích thông báo và cập nhật tình trạng đóng gói, vận chuyển của đơn hàng để thông báo với khách hàng. 

Việc thu thập dữ liệu thông tin cá nhân tại website tickandpick.vn thường bao gồm: 

- Họ và tên:

- Số điện thoại di động:

- Địa chỉ giao hàng:

- Địa chỉ email:

2. Phạm vi sử dụng thông tin

- Vận chuyển đơn hàng khách hàng đã đặt mua tại tickandpick.vn

- Thông báo về tình trạng đơn hàng và hỗ trợ khách hàng 

- Liên lạc với khách hàng để giải quyết những trường hợp đặc biệt

Tick&Pick cam kết không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến các giao dịch tại tickandpick.vn

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu thông tin cá nhân khách hàng sẽ được lưu trữ và bảo mật cho tới khi quý khách có yêu cầu hủy bỏ. Ngoài ra, quý khách có tài khoản tại website tickandpick.vn có thể tự đăng nhập và xóa thông tin cá nhân bằng cách xóa tài khoản khi cần.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH TICK AND PICK

Địa chỉ: 6/10 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84.12) 1218 7221

Email: sales@tickandpick.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Khách hàng có thể cập nhật, thay đổi thông tin cá nhân bằng cách đăng nhập vào tài khoản để chỉnh sửa hoặc yêu cầu Tick&Pick hỗ trợ.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng 

Thông tin cá nhân khách hàng sẽ được Tick&Pick bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của tickandpick.vn. Tick&Pick cam kết:

- Không chia sẻ thông tin cá nhân khách hàng cho một bên thứ ba nào khác nếu không có sự đồng ý từ phía khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác

- Mọi thông tin về giao dịch của khách hàng tại website tickandpick.vn sẽ được bảo mật tuyệt đối

- Thông tin khách hàng cung cấp cho Tick&Pick sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty