Tất cả bài viết

( Có tất cả 2 bài viết )

SÀI GÒN TÔI YÊU

17/05/2019

SÀI GÒN TÔI YÊU“Sài Gòn vẫn trẻ. Tôi thì đương già. Ba trăm năm so với ngàn năm tuổi của đất nước thì cái đô thị này còn xuân chán. Sài Gòn cứ trẻ tựa một cây tơ đương độ...